Kunigaikščių rūmai
Jei valgyti, tai tik iškilmingai. Didžioji menė randasi būtent čia, kur telpa mokiniai iš visų koledžų ir dar vietos lieka! Menės gale rasi smėlio laikrodžius su koledžų taškais, kurie kybo ore ir primena apie kiekvieno koledžo pasiekimus. Šiuose rūmuose įsikūręs ir profesorių kambarys, kur vyksta mokytojų susirinkimai.